Harmoni Caprice 2013

Bilder från 30-årsjubileet 6 april 2013

Gästartister: Lisa Nilsson och Patrik Isaksson

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32